Wolniewicz Bogusław

Bogusław Wolniewicz – urodzony 22 września 1927 roku w Toruniu i zmarły w 2017 roku w Warszawie – polski filozof, profesor nauk humanistycznych, logik, tłumacz i komentator myśli Ludwiga Wittgensteina. Podczas wojny uczył się w niemieckiej szkole dla Polaków o mocno zaniżonym poziomie nauczania. Po uzyskaniu matury w 1945 roku odbył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskał tytuł magistra w 1951 roku. Pracował potem jak asystent w Katerze Logiki UMK. W okresie kulminacji stalinizmu (1953) porzucił pracę akademicką i zatrudnił się w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN i w jednym z PGR-ów. Następnie pracował od 1956 roku na Katedrze Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, od 1962 roku był doktorem nauk humanistycznych. Wygłaszał odczyty na Uniwersytecie Moskiewskim oraz w Filadelfii, a także w Cambridge i Leeds. W 1990 roku uzyskał tytuł profesora, a od 1991 do 1998 roku kierował Zakładem Filozofii Religii, po przejściu na emeryturę poświęcił się pracy naukowej i badawczej.

W 1956 roku Bogusław Wolniewicz został na własny wniosek przyjęty do PZPR, w której to był do 1981 roku. Pod koniec lat 90. mocno związał się z Radiem Maryja i środowiskami skupionymi wokół rozgłośni Tadeusza Rydzyka. Wolniewicz był krytykiem polskiej akcesji do Unii Europejskiej, kandydował także nieskutecznie do Sejmu z listy Platformy Janusza Korwin-Mikkego. Krytykował także wraz z Jerzym Robertem Nowakiem publikacje Jana Tomasza Grossa. W ostatnich latach życia był aktywny w internecie, gdzie przygotowywał wykłady dotyczące islamu, filozofii oraz etyki. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita nieskutecznie doniosło na niego do prokuratury za jego rzekomo antysemickie poglądy, które według stowarzyszenia nawoływały do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

« Powrót do Leksykonu