Dwernicki Tadeusz

Tadeusz Dwernicki – ur. 1 stycznia 1868 roku w Kołomyi i zm. 11 stycznia 1946 roku w Krakowieadwokat, doktor prawa, działacz społecznościowy i niepodległościowy, był podpułkownikiem audytorem Wojska Polskiego i założycielem Unii Narodowo-Państwowej (1922). Za działalność w tajnych organizacjach niepodległościowych Dwernicki został aresztowany i więziony w Piotrkowie Trybunalskim (1889-1890), należał do Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, współzałozyciel Szkoły Ludowej, od 1895 roku zasiadał w SL.

Sprawował także mandat radnego gminy Lwów. Podczas I wojny światowej powołany do austriackiej armii, był audytorem w Komendzie Legionów Polskich. Po wojnie wstąpił do Wojska Polskiego, zwolniony do rezerwy w 1919 roku. Od 1924 roku pracował w założonej przez siebie kancelarii adwokackiej do momentu wybuchu II wojny światowej. Odznaczony w 1938 roku Złotym Krzyżem Zasługi.

« Powrót do Leksykonu