Lubicz-Zahorski Bolesław

Bolesław Lubicz-Zahorski – działacz niepodległościowy, członek Organizacji Bojowej PPS, publicysta, poeta, bibliotekarz. Został skazany na katorgę syberyjską. Należał do 1 pułku ułanów Beliny. Od 1918 roku walczył w szeregach Wojska Polskiego. Uczestniczył w wyprawie wileńskiej. Następnie pracował jako kierownik Oddziału Informatyczno-Politycznego przy dowództwie Dywizji Litewsko-Białoruskiej. W latach 1919–1920 był zastępcą naczelnika oddziału werbunkowego Wojska Polskiego w Mińsku. Brał udział w misji wojskowej na Łotwie. Od 1921 roku objął stanowisko kierownika sekcji wydawnictw periodycznych Biblioteki Publicznej w Warszawie. Zginął w nieszczęśliwym wypadku.

Przyjmuje się, że jest autorem słów do piosenki żołnierskiej „Szara piechota”.

Posłuchaj: „Szara piechota”

« Powrót do Leksykonu