Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Bydgoska Szkoła Wyższa – polska niepubliczna szkoła wyższa w Bydgoszczy.

Została założona w 2004 roku. Bydgoska Szkoła Wyższa to bezwydziałowa, niepubliczna uczelnia zawodowa. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich (I stopnia) oraz podyplomowych. W 2011 ofertę edukacyjną tworzyło 10 kierunków studiów i ok. 40 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

« Powrót do Leksykonu