Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – niepubliczna szkoła wyższa w Łodzi.

Została założona jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w 1994 roku. Uczelnia ma charakter szkoły społecznej i działa na zasadzie instytucji non-profit. W 2000 roku Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Łodzi, otrzymała pełne uprawnienia magisterskie, a od 2006 roku także uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych. Do szkoły należy łącznie około 20 budynków o różnym przeznaczeniu, o łącznej powierzchni ponad 35 tys. m.kw. Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w siedzibie głównej jak i wydziałach zamiejscowych. Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Główna siedziba uczelni znajduje się w Łodzi, ale uczelnia posiada kilkanaście Wydziałów Zamiejscowych.

« Powrót do Leksykonu