Bykownia

Bykownia – dawna wieś na Ukrainie, od 1923 roku w granicach Kijowa. Pobliski lasek to miejsce pochówku ofiar masowych mordów w czasach stalinowskich. Liczbę pochowanych w tym rejonie oblicza się nawet na 100–120 tysięcy. W większości są to ofiary ukraińskie z lat 1937–1938. Prawdopodobnie to tu spoczywają szczątki części z 3435 obywateli polskich z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej, w tym oficerów Wojska Polskiego, policjantów i urzędników, ofiar zbrodni katyńskiej, których miejsca pochówku do tej pory oficjalnie nie odnaleziono.

« Powrót do Leksykonu