Wilejka

Wilejka – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, do 1945 roku znajdowało się granicach w Polski. Od września 1939 do czerwca 1941 miasto znajdowało się pod okupacją sowiecką, a później od 1941 do 1944 niemiecką. W czasie okupacji sowieckiej, w marcu 1940 roku, z więzienia w NKWD w Wilejce została wywieziona grupa polskich więźniów politycznych. Zostali oni rozstrzelani w nieznanym miejscu i pochowani w Kuropatach pod Mińskiem. Była to grupa zamordowana w ramach zbrodni katyńskiej z tzw. listy białoruskiej.

« Powrót do Leksykonu