Chadecja

Chrześcijańska demokracja, potocznie chadecja – nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy socjalizmu, świeckiego w swym charakterze, a skrytykowanego w papieskiej encyklice „Rerum novarum” papieża Leona XIII.

« Powrót do Leksykonu