Rerum novarum

Rerum novarum – encyklika papieża Leona XIII ogłoszona 15 maja 1891 roku. Uważana jest za cezurę w rzymskokatolickiej nauce społecznej. Encyklika opowiedziała się za chrześcijańską polityką społeczną, przy jednoczesnym odrzuceniu socjalizmu w wydaniu marksistowskim i ślepego kapitalizmu. Głównym wątkiem encykliki było przekonanie, że ani Kościół, ani państwo nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudności społecznych. Obydwa organizmy muszą ze sobą współpracować dla wspólnego dobra.

« Powrót do Leksykonu