Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS) – istniejące w latach 1957–1989 koncesjonowane przez władze PRL ugrupowanie społeczno-polityczne, skupiające chrześcijan różnych wyznań. Miało być w swoim założeniu ogólnochrześcijańską platformą dialogu pomiędzy władzami i społeczeństwem. W 1989 roku ChSS przekształciło się w Unię Chrześcijańsko-Społeczną.

« Powrót do Leksykonu