Polski Związek Katolicko-Społeczny

Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS) – stowarzyszenie powstałe w 1981 roku, na skutek odwilży spowodowanej powstaniem „NSZZ Solidarność”. Był pierwszym ogólnopolskim stowarzyszeniem katolików zarejestrowanym w ówczesnym okresie. W latach 1981-1991 miał w Sejmie 5-osobowe Koło Poselskie PZKS, powołane przez kilku jego założycieli, którzy byli bezpartyjnymi posłami. Był inicjatorem pierwszego poselskiego projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego.

« Powrót do Leksykonu