Collegium Nobilium

Collegium Nobilium (Akademia Szlachecka) – prywatna szkoła założona w 1740 roku w Warszawie przez Stanisława Konarskiego.

Posiadała charakter uczelni wyższej, początkowo zwała się Collegium Novum. Szkoła była prowadzona przez pijarów, a uczyli się w niej synowie magnatów i bogatych szlachciców – celem było kształcenie przyszłych pokoleń w duchu odpowiedzialności za losy kraju i utworzenie z nich polskiej elity intelektualnej. Szkoła zasłynęła m.in tym, że ograniczono w niej naukę łaciny na rzecz języka polskiego i języków nowożytnych. W szkole oprócz przedmiotów przyrodniczych, prawniczych i ekonomicznych uczono także retoryki w duchu Cycerona.

Placówka dysponowała także własnym teatrem. Jednym z zasłużonych pedagogów wykładających w Collegium Nobilium był Franciszek Bohomolec.

« Powrót do Leksykonu