Uniwersytet Wileński

Uniwersytet Wileński (Akademia Wileńska, Uniwersytet Stefana Batorego) – państwowa uczelnia wyższa w Wilnie, założona w 1579 roku przez Stefana Batorego, króla Polski.

Pierwotna nazwa to Akademia i Uniwersytet Wileński, w latach istnienia II RP (1919-1939) Uniwersytet Stefana Batorego. Jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Środkowej i Północnej, drugi co do daty powstania uniwersytet na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obecnie państwowa uczelnia na Litwie.

« Powrót do Leksykonu