Czerwone Harcerstwo

Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego – lewicowa organizacja młodzieżowa, działająca w latach 1926-1939. Czerwone Harcerstwo zrzeszało chłopców i dziewczęta od 12 do 16 roku życia, którzy następnie przechodzili do Organizacji Młodzieżowej TUR, PPS lub innych organizacji związkowych, bądź politycznych. Organizacja miała na celu wychowanie młodzieży w duchu socjalizmu i równości społecznej. Współpracowali z Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i żydowską organizacją dziecięcą Skiff.

« Powrót do Leksykonu