Dolański Dariusz

Dariusz Sławomir Dolański (ur. 3 marca 1966 r. w Słubicach) – polski historyk, specjalizujący się w historii nowożytnej, historii kultury, historii historiografii; profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki.

Absolwent Wyższej Szkole Pedagogicznej im.Tadeusza Kotarbińskiego (1990). W 1996 roku uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Następnie otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W kręgu zainteresowań naukowych Dariusza Dolańskiego znajdują się zagadnienia związane z szeroko pojętą historią nowożytną, historią kultury i historią historiografii. Zajmuje się on także problemami edukacji historycznej, dziedzictwa kulturowego i kształtowania się życia intelektualnego na Ziemiach Zachodnich po 1945 roku.

« Powrót do Leksykonu