Dola Kazimierz

Kazimierz Stanisław Dola (ur. 18 października 1934 r. w Zabrzu) – ksiądz, protonotariusz apostolski, profesor, historyk dziejów Kościoła, szczególnie zainteresowania jego obejmują dzieje Kościoła na Śląsku oraz Kościoła powszechnego z okresu starożytności i średniowiecza, jak również czasy reformacji. Do 2005 kierownik Katedry Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

« Powrót do Leksykonu