Dezercja

Dezercja – przestępstwo polegające na samowolnym opuszczeniu przez żołnierza macierzystej jednostki lub innego miejsca pełnienia służby i dłuższym lub trwałym przebywaniu poza nimi; samowolne pozostanie poza jednostką, np. po upływie urlopu.

« Powrót do Leksykonu