Dom Wszystkich Polska

Dom Wszystkich Polska – centrolewicowa organizacja, której głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa. Jego założycielem jest Ryszard Kalisz, który deklarował, że Dom Wszystkich Polska tworzą osoby o poglądach proeuropejskich, które opowiadają się za wolnością gospodarczą, a także za państwem, które jest gwarantem praw i wolności obywatelskich. Stowarzyszenie startowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, wspólnie z ugrupowaniem Janusza Palikota Europa Plus.

« Powrót do Leksykonu