Drohiczyn

Drohiczyn – miasto w województwie podlaskim. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1142 roku, wcześniej jako gród już w XI wieku .W 1569 roku przyłączony do Korony. Nadanie praw miejskich w 1498, w latach 1566–1795 siedziba województwa podlaskiego. Od 1795 w zaborze pruskim, w 1807 roku prawobrzeżna część włączona do Rosji, lewobrzeżna — do Księstwa Warszawskiego. Od 1815 należy do Królestwa Polskiego. Od 1918 w Polsce. W latach 1939–1941 pod okupacją sowiecką, następnie w latach 1941–1944 pod okupacją niemiecką. Teren działalności partyzantki Armii Krajowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz