Drobin

Drobin – miasto w województwie mazowieckim. Po raz pierwszy wzmiankowany w XII wieku.  W XVI wieku nastąpiła budowa nowego murowanego dworu w miejscu starego. Nadanie praw miejskich nastąpiło w 1511 roku. Status ten utracono w 1870. Ponownie jako miasto od 1994 roku. W 1793 roku w zaborze pruskim, 1807 w Księstwie Warszawskim, a 1815 w zaborze rosyjskim. W czasie drugiej wojny światowej 1939-1945 wcielony do III Rzeszy, wtedy też utworzono obóz pracy przymusowej, i nastąpiła eksterminacja ludności żydowskiej,

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz