Drużyna wojskowa

Drużyna – najmniejszy pododdział występujący w większości rodzajów wojsk. Jest przeznaczona do prowadzenia walki albo zabezpieczenia działań bojowych. W artylerii jej odpowiednikiem jest działon, w wojskach zmechanizowanych i pancernych załoga wozu bojowego, w niektórych jednostkach rakietowych, łączności i logistycznych obsługa wozu, urządzenia lub agregatu, a w kawalerii sekcja wojskowa. W zależności od rodzaju wojsk, ich przeznaczenia i funkcji, stan liczebny drużyny wynosi 3-15 osób. Dowódcą drużyny jest podoficer w stopniu od kaprala do chorążego.

Drużyna oznaczać też może grupę doborowych wojowników tworzących oddział przyboczny wojskowego naczelnika plemienia lub księcia.

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu