Dyneburg

Dyneburg (Daugavpils) – miasto na Łotwie, miejscowość licznie zamieszkała przez Polaków. Dyneburg leży w południowo-wschodniej Łotwy, nad rzeką Dźwiną. Drugie co do wielkości miasto Łotwy, stolica oraz centrum naukowe, przemysłowe i kulturalne byłych Inflant Polskich. Dyneburg jest głównym ośrodkiem Polaków na Łotwie. W 1559 r. zamek został oddany w zastaw królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi, a po sekularyzacji zakonu Kawalerów Mieczowych Dyneburg w latach 1559–1772 znajdował się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i był stolicą Inflant Polskich.

Według stanu z 1 stycznia 2006 roku 14,9% mieszkańców miasta to Polacy. W okresie ZSRR w mieście dominowała produkcja przemysłu elektromaszynowego, lekkiego (odzieżowego i tekstylnego) oraz chemicznego. Dyneburg jest dużym węzłem kolejowym z połączeniami z Petersburgiem, Rygą, Wilnem i Szawlami. Dyneburg jest także wielkim centrum turystycznym Łotwy, znajduje się tu cmentarz 237 żołnierzy polskich, którzy zginęli podczas walk o miasto z bolszewikami, w 1820 roku. Na cmentarzu katolickim z kolei znajduje się tablica pamiątkowa ku czci hrabiego Leona Broel-Platera.

« Powrót do Leksykonu