Ryga

Ryga – stolica Łotwy, największe miasto tego kraju i główny ośrodek gospodarczy i przemysłowy państwa łotewskiego. Ważny węzeł komunikacyjny i kluczowy ośrodek kulturalny i naukowy Łotwy. Ryga jest jednym z największych na świecie skupisk architektury secesyjnej, z Zabytkowym Starym Miastem wpisanym na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Dnia 5 marca 1562 na zamku w Rydze Gotthard Kettler złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, który w zastępstwie króla polskiego przyjął Mikołaj Radziwiłł Czarny.

Od 1569 roku (Unia Lubelska) Ryga należała do Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W katedrze w jednej z kaplic został pochowany podkomorzy króla Zygmunta III Wazy rotmistrz wojsk polskich Kacper Tyzenhaus, a w kościele św. Jakuba wygłaszał kazania Piotr Skarga. Na msze do tego kościoła uczęszczał król Polski Stefan Batory. W okresie międzywojennym w Rydze funkcjonowały polskojęzyczna Miejska Szkoła Średnia i Teatr Polski, a od 1990 roku miasto jest siedzibą Związku Polaków na Łotwie. Polskim miastem partnerskim Rygi jest Warszawa.

« Powrót do Leksykonu