Taraszkiewicz Edward

Edward Taraszkiewicz – ps. „Żelazny”. Urodzony 22 stycznia 1921 roku w Duisburgu (Niemcy). W 1940 roku za nielegalne posiadanie broni został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. Na początku 1945 roku powrócił  i podjął działania w strukturach obwodu Włodawa Inspektoratu Chełm AKDSZWiN. Był zastępcą dowódcy w oddziale swojego brata Leona TaraszkiewiczaJastrzębia”. Oddział rozrastał się z tygodnia na tydzień i oprócz walki z komunistyczną władzą zajmował się zwalczaniem pospolitych bandytów nękających miejscową ludność. Po śmierci brata przejął funkcję komendanta Obwodu WiN Włodawa.

Nie skorzystał z amnestii w roku 1947 i prowadził dalej działalność konspiracyjną. Przeprowadził wiele akcji bojowo – dywersyjnych i likwidacyjnych, współpracował między innymi z oddziałem Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Wiosną 1498 roku rozpoczął budowę siatki terenowej, która działała do 1951 roku. 25 października 1949 roku, podczas akcji na pociąg w Stulnie zdobyto 1,5mln złotych i teczkę z tajnymi dokumentami UB zwierającymi wykazy agentów i informatorów z Podlasia. „Żelazny” był najbardziej poszukiwanym żołnierzem podziemia na Lubelszczyźnie, w jego schwytanie zaangażowanych było 76 pracowników operacyjnych, oficerów śledczych i prawie 400 informatorów. Zginął 6 października 1951 roku w walce z grupą operacyjną UB i KBW. Miejsce jego pochówku do dziś jest nieznane.

« Powrót do Leksykonu