Kerner Egeniusz

Eugeniusz Kerner ps. Kazimierz, Jan Balcerowski – ur. 18 listopada 1903 r. Białogonie, zm. 12 grudnia 1993 r. Kielcach, żołnierz NSZ. W wieku 17 lat, z grupą harcerzy kieleckich wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Ukończył Szkołę Podoficerską w Śremie, stopień oficerski uzyskał w Grudziądzu. W czasie kampanii wrześniowej wziął udział bitwie nad Bzurą i pod Sochaczewem, walczył w obronie Warszawy. Wrócił do Kielc i w listopadzie 1939 roku założył Polską Tajną Grupę Wychowawczą „Oset”. W 1943 roku wstąpił do NSZ, a w roku 1944 roku otrzymał stopień majora NSZ, z nominacji Komendy Głównej. Był dowódcą 204. Pułk Piechoty Ziemi Kieleckiej NSZ, na bazie którego utworzono Brygadę Świętokrzyską. Po powstaniu Brygady wrócił do Kielc, pracując w Okręgu V NSZ. Po wojnie zgłosił się do LWP i został zweryfikowany w stopniu pułkownika, a po wykryciu przynależności do NSZ zdegradowany, aresztowany i skazany na karę śmierci z zamianą na dożywotnie więzienie. Był prezesem honorowy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Oddział w Kielcach Okręg Świętokrzyski.

« Powrót do Leksykonu