Szacki Antoni

Antoni Szacki ps. Bohun – ur. 1 marca 1902 r. w Wilnie, zm. 2 lipca 1992 r. w Costa Mesa, pułkownik, dowódca Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Do wojska polskiego wstąpił na ochotnika w 1919 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej został ranny i znalazł się w niewoli. W 1924 roku wstąpił do  Oficerskiej Szkoły Piechoty w Warszawie. Jako jej uczeń brał udział w walkach podczas zamachu majowego 1926 roku przeciwko zbuntowanym oddziałom Józefa Piłsudskiego. Prawdopodobnie już w 1934 roku został członkiem ONR. Brał udział w kampanii wrześniowej i we Lwowie został wzięty do niewoli niemieckiej, z której zbiegł.

W 1940 roku wstąpił do Związku Jaszczurczego, a następnie NSZ. Pełnił funkcję szefa sztabu Okręgu V Kielce NSZ. Od sierpnia 1944 roku był dowódcą Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Po przedostaniu się Brygady do amerykańskiej strefy okupacyjnej wyjechał do Francji. W 1950 roku władze PRL wystąpiły do władz francuskich z wnioskiem o ekstradycję jego osoby, oskarżając go o kolaborację. Do odrzucenia wniosku przyczyniły się m.in. świadectwa Żydówek–więźniarek z obozu Holiszów, które zaświadczyły przed sądem, że Antoni Szacki jako dowódca Brygady Świętokrzyskiej uratował im życie. Komuniści podjęli więc nieudaną próbę jego porwania. W 1956 roku wyjechał do USA.

« Powrót do Leksykonu