Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego

EZN – Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego, organ funkcjonujący od roku 1954 w ramach Tymczasowej Rady Jedności Narodowej.  Władza wykonawcza Rządu RP na uchodźstwie

« Powrót do Leksykonu