Klub Inteligencji Katolickiej

KIK – Klub Inteligencji Katolickiej, szereg stowarzyszeń, mających swoje siedziby w różnych miastach Polski, niezależnych od władz państwowych, jak i hierarchii kościelnej. Z założenia skupiają inteligencję, pragnącą w sposób świadomy przeżywać swe powołanie człowieka świeckiego.

« Powrót do Leksykonu