Ekstradycja

Ekstradycja – wydanie organom wymiaru sprawiedliwości innego państwa osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub skazanej za przestępstwo. Dokonuje się jedynie na podstawie umowy o ekstradycję lub innej umowy międzynarodowej, zawierającej klauzule ekstradycyjne. Istnieją umowy wielostronne dotyczące niektórych kategorii przestępców, w tym zbrodniarzy wojennych. Często warunkiem zgody na ekstradycję jest uznanie zarzuconego lub przypisanego czynu za przestępstwo także w tym kraju, który ma dokonać ekstradycji.

« Powrót do Leksykonu