Embargo

Embargo – zakaz wywozu lub przywozu towarów, zwłaszcza mających znaczenie strategiczne, do kraju czy z krajów potencjalnego lub rzeczywistego przeciwnika, stosowane jako narzędzie nacisku politycznego lub ekonomicznego. Po II Wojnie Światowej embargo stanowiło istotny element Zimnej Wojny.

« Powrót do Leksykonu