Emigracja

Emigracja – wybycie (wyjazd) z danego kraju do kraju zagranicznego w celu zamieszkania w nim na stałe lub pobytu czasowego. Pojęcie jest przeciwnością imigracji. Może mieć charakter przymusowy lub dobrowolny i jest motywowana m.in. czynnikami gospodarczymi, religijnymi oraz naukowymi.

« Powrót do Leksykonu