Imigracja

Imigracja – przybycie z kraju zagranicznego (z zagranicy) do danego kraju w celu zamieszkania w nim na stałe lub pobytu czasowego. Pojęcie jest przeciwnością emigracji, a sama imigracja może być legalna oraz nielegalna oraz motywowana wieloma przyczynami, w tym religijnymi, politycznymi czy gospodarczymi.

« Powrót do Leksykonu