Romer Eugeniusz

Eugeniusz Romer (ur. 3 lutego 1871 we Lwowie, zm. 28 stycznia 1954 w Krakowie) – polski geograf, kartograf i geopolityk, twórca nowoczesnej kartografii polskiej, współzałożyciel Książnicy-Atlas. Profesor kilku uczelni, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego, członek PAN i Wiceprezydent Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Wszechstronnie uzdolniony uczony, studiował m.in. geologię, historię, meteorologię, filozofię (doktorat) oraz glacjologię. Praktykował w Państwowym Instytucie Meteorologicznym w Berlinie, następnie pracował we Lwowie jako nauczyciel w gimnazjum. Pracował w powstałej Akademii Handlowej. Podróżował po Europie i w trakcie eskapad przyrodniczo-naukowych badał m.in. Karpaty Wschodnie, Alpy oraz dolinę Rodanu. Przebywał także w celach badawczych w Japonii i w Indiach. Zwiedzał także w celach naukowych kanadyjskie fiordy oraz wybrzeże Alaski (jego imieniem nazwano następnie jeden z lodowców w Górach Świętego Eliasza). Tuż przed wybuchem I wojny światowej Romer zaangażował się w działalność „Zarzewia” – prowadził pracę pedagogiczną w ramach organizacji, po wybuchu konfliktu rozpoczął pracę w Wiedniu nad swoim dziełem życia – Geograficzno-statystycznym atlasem Polski. Romer pracował także jako ekspert ds. geograficznych u boku delegacji polskiej na Konferencji w Wersalu. Po zyskaniu światowej sławy i uznania Eugeniusz Romer pracował we własnym instytucie kartograficznym Książnica-Atlas, angażował się także politycznie (przeciwnik polityki Józefa Piłsudskiego i obozu sanacji), kandydował na radnego Lwowa.

Podczas II wojny światowej Romer ukrył się przed Niemcami w klasztorze Ojców Zmartwychwstańców we Lwowie, dzięki czemu uniknął losu osób zamordowanych w trakcie Mordu profesorów lwowskich. Przebywał następnie w Warszawie, udało mu się przeżyć Powstanie warszawskie i obóz w Pruszkowie. Po zakończeniu konfliktu został pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Instytutu Geograficznego. Pracował jako redaktor w czasopismach, był bardzo płodnym publicystą – ma na swoim koncie liczne prace z takich dziedzin, jak geologia, kartografia, klimatologia (sporządził podział regionów klimatycznych Polski jako pierwszy taki badacz). Należał do Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Wielokrotnie odznaczany najwyższymi orderami państwowymi, spoczywa na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

« Powrót do Leksykonu