Europa Północna

Europa Północna – nazwa geograficzna wykorzystywana na potrzeby określenia północnej części Europy. Kraje tam położone to tzw. kraje nordyckie oraz bałtyckie.

Zalicza się do nich Danię, Szwecję, Finlandię, Islandię, Norwegię oraz Estonię, Łotwę i Litwę. Niektórzy eksperci do krajów Europy Północnej zaliczają także Wielką Brytanię oraz Irlandię. Państwa te rozmawiają w językach germańskich, ugrofińskich i bałtyckich. Ważniejsze miasta to Kopenhaga, Helsinki, Tallin, Sztokholm.

« Powrót do Leksykonu