Europa Wschodnia

Europa Wschodnia – pojęcie oznaczające wschodnią część Europy, definiowane w zależności od czasów i sytuacji geopolitycznej.

Według ONZ do Europy Wschodniej należy Białoruś, Bułgaria, Czechy, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Węgry, Słowacja oraz Ukraina. CIA z kolei za państwa Europy Wschodniej zalicza Białoruś, Estonię, Litwę, Łotwię, Ukrainę oraz Mołdawię. Ważniejsze miasta tej części Europy to Warszawa, Praga, Moskwa, Kijów, Sofia.

« Powrót do Leksykonu