Europa Zachodnia

Europa Zachodnia – zestaw państw zaliczany do zachodniej części Europy. Kryterium jest przynależność geograficzna, kulturowa i historyczna krajów.

Według podziału stosowanego przez ONZ składają się na nią Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Liechtenstein, Monako, Szwajcaria oraz Holandia. Inny podział stosuje amerykańska CIA. Do Europy Zachodniej zalicza ona takie państwa, jak Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Monako. Jest to także określenie gospodarczo-polityczne używane w stosunku do państw tzw. „starej” Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Islandii oraz Liechtensteinu.

« Powrót do Leksykonu