Europa Środkowa

Europa Środkowa – położony pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Wschodnią, Europą Północną i Południową region definiowany w zależności od rozpatrywania jego granic.

Część ekspertów uznaje za Europę Środkową państwa skupione w Grupie Wyszechradzkiej. Bank Światowy zalicza także do tej grupy Słowenię. W skład Europy Środkowej można zaliczyć Czechy, Polskę, Węgry, Słowację, ale także Austrię, Liechtenstein, Niemcy, Słowenię i Szwajcarię. Z kolei UE za państwa Europy Środkowej uznaje oprócz wyżej wymienionych (bez Niemiec i Liechtensteinu) także północną część Włoch (?!) i zachodnie obszary Ukrainy.

« Powrót do Leksykonu