Faszyzm

W debacie publicznej często mylone są pojęcia faszysty i nazisty (czyli niemieckiego narodowego socjalisty). Antysemita czy rasista jest określany mianem faszysty, podczas gdy te „idee” rozpowszechniał nazizm, a nie faszyzm. Włoski faszyzm był ideologią, która odrzucała owe wątki. Przez kilkanaście lat faszyzmu nie wprowadzono we Włoszech żadnej ustawy dyskryminującej narodowość czy rasę, co miało miejsce właśnie w narodowo-socjalistycznych Niemczech.

Więcej: Faszyzm

« Powrót do Leksykonu