Faszyzm

Słowo „faszyzm” – będące w powszechnym użytku – pozbawione jest niemal zupełnie znaczenia. Słyszałem, jak „faszyzmem” nazwano: rolników, sklepikarzy, Kredyt Społeczny, kary cielesne w szkołach, polowanie na lisa, walki byków, Komitet 1922, Komitet 1941, Kiplinga, Gandhiego, Czang-Kai-Szeka, homoseksualizm, audycje radiowe Priestleya, schroniska młodzieżowe, astrologię, kobiety, psy – i nie pamiętam co jeszcze.

George Orwell (1944r.)

Gdy obstrukcjoniści staną się zbyt irytujący, nazwijcie ich faszystami, nazistami albo antysemitami. Skojarzenie to, wystarczająco często powtarzane, stanie się faktem w opinii publicznej.

Autor nieznany

Według słów Stalina, Powstanie Warszawskie było „nielegalne i zorganizowane przez faszystów”… Dziś ze stalinowskiego wzorca czerpią politycy i propagandyści „postępowej” lewicy (w tym dziennik „Gazeta Wyborcza”), oskarżając adwersarzy pod byle pretekstem o faszyzm właśnie.

Symbol faszystów włoskichPonadto, w debacie publicznej często mylone są pojęcia faszysty i nazisty (czyli niemieckiego narodowego socjalisty). Antysemita czy rasista jest określany mianem faszysty, podczas gdy te „idee” głosił nazizm, a nie faszyzm. Włoski faszyzm był ideologią, która odrzucała owe wątki. Przez kilkanaście lat faszyzmu nie wprowadzono we Włoszech żadnej ustawy dyskryminującej narodowość czy rasę, co miało miejsce właśnie w narodowo-socjalistycznych Niemczech.

W rozwój ideologii ruchu faszystowskiego zaangażowanych było wielu włoskich Żydów.

Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio – wiązka, związek) we Włoszech funkcjonował w koegzystencji z monarchią i Kościołem katolickim. Były to czynniki, które go ograniczały. Stąd stopień totalitaryzacji społeczeństwa włoskiego był znacznie mniejszy niż w III Rzeszy, nie mówiąc o ZSRR.

Oczywiste, że w związku z rzezią, której dokonały nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej, będący z nimi w sojuszu faszystowskie Włochy są kojarzone z Niemcami  i nazizmem właśnie, ale to nazizm wyrósł z faszyzmu (dodając wątki rasowe, antysemickie i antyreligijne), a nie odwrotnie. Faszyzm był systemem totalitarnym i represyjnym wobec osób mu się sprzeciwiających, ale nie rasistowskim.

Faszyzm we Włoszech ma na koncie kilkadziesiąt śmiertelnych ofiar. Dlaczego zatem, zwłaszcza lewica, tak chętnie oskarża swoich przeciwników o rzekomy faszyzm? Mówiąc o czyjejś potencjalnie zbrodniczej czy dyskryminacyjnej działalności powinno się chyba oskarżać o nazizm? Wtedy jednak opinia publiczna mogłaby spróbować rozszyfrować ten skrót i zdać sobie sprawę, że chodzi o skojarzenie ze złem, jakie przyniósł narodowy socjalizm

Dodaj komentarz