Filareci

Zgromadzenie Filaretów – działające pod zaborami, polskie tajne stowarzyszenie patriotyczne młodzieży wileńskiej założone przez filomatów, działające w latach 1820–1823. Zgromadzenie Filaretów było najniższym hierarchicznie i zarazem najliczniejszym związkiem zależnym Towarzystwa Filomatycznego. Jego prezesem był Tomasz Zan. Zlikwidowane wskutek masowych aresztowań przez władze rosyjskie w roku 1823. W wyniku procesu 10 filaretów skazano na zsyłkę w głąb Rosji, w tym m.in. Adama Mickiewicza.

« Powrót do Leksykonu