Falicki Paweł

Paweł Falicki – ur. 1954 r., polski działacz opozycyjny. W 1976 roku został zarejestrowany przez SB we Wrocławiu jako TW „Barnaba”. Wyrejestrowano go dopiero po aresztowaniu w 1984 roku. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego był współzałożycielem Solidarności Walczącej. Aresztowany w lutym 1984 roku, zwolniony na mocy amnestii z 21 lipca 1984 roku, w ramach dodatkowych represji trafił na dwa tygodnie do szpitala psychiatrycznego. Publikował w prasie podziemnej, współdziałał przy emisjach nielegalnych audycji radiowych na terenie Wrocławia. Publicysta w takich pismach jak „Najwyższy czas!”, „Rubikkon”, „Opcja na prawo”.

« Powrót do Leksykonu