Karpiński Franciszek

Franciszek Karpiński herbu Korab, ps. i krypt.: Autor „Zabawek wierszem i prozą”; F.K. (ur. 4 października 1741 w Hołoskowie koło Otyni, zm. 16 września 1825 w Chorowszczyźnie koło Wołkowyska) – polski poeta epoki oświecenia, pamiętnikarz, dramatopisarz, tłumacz, publicysta, moralista, twórca i główny przedstawiciel nurtu sentymentalnego w polskiej liryce.

Studiował teologię, ale nie chciał zostać duchownym, opiekował się biblioteką Czartoryskich, wydawał własną poezję, pracował jako guwerner, uczestniczył w obiadach czwartkowych organizowanych przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest autorem „Pieśni nabożnych”, w tym kolędy „Bóg się rodzi”, jak i pamiętnika, który pisał w drugiej części swojego życia.

« Powrót do Leksykonu