Olszówka Franciszek

Franciszek Olszówka – ps. „Otto”. Przed 1939 rokiem jego rodzina zamieszkiwała prawdopodobnie na Śląsku. W czasie okupacji został wpisany do III grupy volkslisty. Służył w Wehrmachcie, skąd w 1944 roku zdezerterował z bronią w ręku. Dołączył do siedmioosobowej grupy osób ukrywających się w lesie pomiańskim, powiat Kępno. W styczniu 1945 roku grupa ta wstąpiła do MO w gromadzie Wodziczna, powiat Kępno. Olszówka został komendantem tamtejszego posterunku. W kwietniu 1945 wraz z całą załogą zdezerterował ze służby i założył oddział zbrojny w powiecie Kępno. W drugim kwartale 1945 roku oddział podporządkowany był N.N. „Kordzikowi”, którego „Otto” zastrzelił. „Kordzik” został zastrzelony przez „Otta” podczas zwiadu. Droga wskazana przez „Kordzika” prowadziła w zasadzkę przygotowaną przez UB. Po tym fakcie nie podporządkował się żadnej strukturze poakowskiej ani narodowej. Przeprowadził wiele udanych akcji na posterunki MO i przeciw funkcjonariuszom UB, oprócz walki zbrojnej prowadził też działalność propagandową kolportując ulotki antykomunistyczne.  8 lutego 1946 roku został okrążony w pobliżu kościoła we wsi Pisarzowice, zginął podczas walki.

« Powrót do Leksykonu