Fejcho Gabriel

Gabriel Fejcho – ps. „Ogień”. Urodził się 24 Listopada 1927 roku w Sompolnie. Wywieziony w 1943 roku na roboty do Niemiec, do Polski wrócił w 1945 roku i od razu zaangażował się w działalność konspiracyjną. Wychowany w tradycjach patriotycznych nie chciał służyć w „ludowym” wojsku, nie godził się na rządy zaprowadzane przez Rosjan i Polską Partię Robotniczą, która nie reprezentowała interesów Polski. Włączony w październiku 1945 roku do oddziału Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, jako „Harcerz” rozbrajał posterunki milicji, brał udział w starciach z grupą operacyjną MO i UBP w miejscowości Bugaj.

Po rozbiciu oddziału i aresztowaniu dowódcy Fejcho utworzył oddział, którym dowodził jako „Bury”. Formację tę włączono w styczniu 1946 roku w struktury Konspiracyjnego Wojska Polskiego, przyjął pseudonim „Ogień”. Przysięgę wojskową złożył przed Feliksem Gruberskim „Arturem”, ostatnim komendantem AK Obwód Konin. Wykonywał wyroki na funkcjonariuszach UB i MO, uwalniał żołnierzy z aresztów ubeckich, przeprowadzał rekwizycje broni i amunicji. Wiosną 1946 roku komuniści skierowali przeciw „bandytom” grupę operacyjną UBPMO z Konina i Poznania. W nocy z 11 na 12  kwietnia 1946 roku „Ogień” został aresztowany. Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 9 maja 1946 roku, zwłoki zakopano w lesie niedaleko Wilkowa. Jego matka odnalazła grób i potajemnie pochowała ciało w rodzinnym grobie na cmentarzu w Sompolnie gdzie do 2012 roku spoczywał bezimiennie.

« Powrót do Leksykonu