Kamiński Franciszek Wawrzyniec

Franciszek Wawrzyniec Kamiński – ur. 20 września 1902 r. w Mikułowicach, zm. 24 lutego 2000 r. w Warszawie, polski wojskowy, generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Batalionów Chłopskich, szef I Oddziału Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, współtwórca Polskiego Państwa Podziemnego, działacz ruchu ludowego, poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy.

21 lipca 1950 roku został aresztowany i skazany na 12 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych i przepadek mienia. Karę tę wymierzono mu za „szczególnie niebezpieczne przestępstwa w okresie odbudowy państwa”. W 1956 roku wyrok został uchylony. Wbrew władzom politycznym i państwowym inicjował wiele obchodów i uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym, upamiętniających wielkie wydarzenia i postaci w ruchu ludowym.

« Powrót do Leksykonu