Fundacja Wschód-Zachód

Fundacja Wschód-Zachód – została powołana do życia decyzją ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w 1989 roku. Założycielami jej byli Włodzimierz Natorf, były ambasador w ZSRS, członek KC PZPR, Mieczysław Wilczek, Wojciech Pietrusiński. Jednym z członków Rady Fundacji był Aleksander Kwaśniewski. Prowadziła m.in działalność gospodarczą w celu gromadzenia środków materialnych z przeznaczeniem na realizację celów partii lewicy polskiej, wskazanych przez fundatorów, rozwijanie współpracy ze ZSRS i innymi państwami. Okoliczności likwidacji Fundacji i niemożności zbadania jej majątku zostały określone jako afera Fundacji Wschód-Zachód.

« Powrót do Leksykonu