Afera Fundacji Wschód-Zachód

Afera Fundacji Wschód-Zachódwydarzenia związane z likwidacją Fundacji Wschód-Zachód, w których likwidator Fundacji nie otrzymał materiałów dotyczących działalności gospodarczej, takich jak sprawozdania Fundacji, ponieważ ministerstwo finansów żadnych nie otrzymało. Okazało się, że Fundacja została zwolniona zwolniona z obowiązku podawania w statucie informacji o przewidywanych rozmiarach działalności gospodarczej, o przewidywanej liczbie zatrudnionych, spodziewanych dochodach i ich przeznaczeniu oraz miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Decyzja ta została wydana w okresie, kiedy decydowały się losy PZPR i jej majątku.

Zobacz więcej: afera Fundacji Wschód-Zachód.

« Powrót do Leksykonu