Furażerka

furazerka Furażerka – miękka, sukienna czapka bez daszka, stanowiąca w wielu armiach część umundurowania w okresie XVIII-XX w. W Polsce używana do ubioru ćwiczebnego w wojsku Księstwa Warszawskiego (na wzór francuski), w wojsku Królestwa Polskiego (na wzór rosyjski) i w wojsku okresu lat 1918-1939. Podczas II Wojny Światowej była noszona przez żołnierzy 1 i 2. armii Wojska Polskiego oraz w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Współcześnie zachowana w lotnictwie.

« Powrót do Leksykonu