Grupa Wawelberg

Grupa Wawelberg – zespoły dywersyjne prowadzące działania specjalne, zorganizowane przez Oddział II Sztabu Generalnego WP, działające na rzecz III Powstania śląskiego. Była to pierwsza w Polsce formacja wojskowa działań specjalnych. Nazwa grupy pochodziła od pseudonimu dowódcy grupy kpt. Tadeusza Puszczyńskiego. Z rozpoczęciem działań III Powstania śląskiego, grupa Wawelberga w ramach akcji „Mosty: wysadziła w powietrze mosty kolejowe na Odrze. W ten sposób przerwano połączenia kolejowe z resztą Niemiec.

« Powrót do Leksykonu