Mielżyński Maciej Ignacy

Maciej Ignacy MielżyńskiMaciej Ignacy Mielżyński – ur. 13 października 1869 r. w Chobienicach, zm. 9 stycznia 1944 r. w Wiedniu, hrabia, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, polski działacz narodowy w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku. Naczelny wódz III Powstania śląskiego. Politycznie związany był z endecją. I wojnę światową spędził w szeregach armii niemieckiej. W 1920 roku wstąpił do Wojska Polskiego w stopniu majora. W styczniu 1921 roku został oddelegowany na Górny Śląsk. Od kwietnia 1921 roku był dowódcą tajnej organizacji wojskowej Dowództwo Obrony Plebiscytu. Został naczelnym dowódcą III Powstania śląskiego.

« Powrót do Leksykonu